KONTAKTI

 

*  Predsednik  "Akademije Ivo Andrić"  Radomir Smiljanić

   Telefoni:
               064/208-36-16
               063/89-41-215

   e-mail:radomirs@eunet.yu

 

 

 

 *  Medijska služba - informativni centar  "Akademije Ivo Andrić"

   Sandra i Velimir Isaković

   Telefoni:
               064/29-59-044
               063/74-68-
969

   e-mail: pisac2@verat.net

   webmaster: velimiri@hotmail.com